MENU Icon Collap

Chúc mừng các bạn du học sinh đã có kết quả COE kỳ nhập cảnh tháng 4 năm 2017

Sau 6 tháng cố gắng học tập và rèn luyện bản thân tại Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Phương, những nỗ lực của các bạn đã được đền đáp xứng đáng bằng việc 100% các bạn du học sinh của công ty đã đậu kết quả COE.

Bạn: Nguyễn Thị Hằng

Trần Hồng Nhật

Trường: Yu Language Academy – Tokyo

Bạn: Nguyễn Văn Anh

Trường: Clark School – Kobe

Bạn: Nguyễn Văn Hiếu

Trường: Japan International Language Academy – Kyoto

Bình luận
Tags:
Bài viết liên quan
Bài viết mới
Chat với chúng tôi
 
Chat
 
Chat với chúng tôi
+